İş Sağlığı ve İş Güvenliği

"Her işin başı sağlık..." sözünden yola çıkacak olursak, iş yerinde çalışanların hem sağlıklarını korumak, hem de işlerini problemsiz bir şekilde yürütmelerini sağlamak için iş güvenliğinin her konudan önce gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Farklı iş alanları farklı çalışma ortamlarını, onlar da doğal olarak farklı riskleri beraberlerinde getireceğinden, iş yerinde çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, çalışanların bulundukları sektörden bağımsız olarak her işverenin hassasiyet göstermesi gereken konuların arasında yer alıyor. Bu noktada da devreye iş sağlığı ve iş güvenliği kavramı giriyor. İş yerinde çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek durumların önüne geçmek için yapılan sistemli ve bilimsel çalışma olan İSG; çalışan sağlığının yanı sıra, üretim ve işletme güvenliğini de kapsar.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışma ortamlarındaki güvenliği ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla kamu kuruluşlarında ve özel kurumlarda iş güvenliği sertifikasına sahip olan uzmanlar görev yapıyor. Bu uzmanlık sertifikasına sahip olmak için ise, aranan birtakım şartları karşılayan adayların öncelikle uygulamalı bir eğitim almaları, daha sonra da iş güvenliği uzmanlık sınavına girmeleri gerekiyor.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı, son yıllarda oldukça sık duyulan bir unvan… Ortaya çıkmasından kısa süre sonra revaçta olan meslekler arasındaki yerini alan ve birçok kişinin hakkında daha fazla bilgi edinmek için çabaladığı iş güvenliği uzmanlığı; işletme, ürün ve çalışan güvenliğinin sağlanması için çalışan ve iş yeri sahibine getirdiği sorumluluklar göz önüne alındığında son derece önemli bir meslek olarak ön plana çıkıyor. Biz de bu yazımızda, bu popüler ve özel meslek hakkında sık sorulan soruları sizler için yanıtlayacağız.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği

İş güvenliği, işçiler için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak amacıyla kanunlar tarafından zorunlu kılınan çeşitli uygulamaları kapsar. İşletmelerde çalışma araçlarının kullanımına bakılarak ve çalışma ortamlarındaki belli başlı koşullar sebebiyle ortaya çıkabilecek risk ve tehlikeler analiz edilerek gereken iş güvenliği uygulamaları yürürlüğe koyulur.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Malzemeleri

İşçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmalarına devam etmeleri, başka bir deyişle; iş güvenliğinin sağlandığı ortamlarda görevlerini yapmaları için olası iş kazaları veya uzun vadede ortaya çıkabilecek olan rahatsızlıklar öngörülmeli, buna bağlı olarak da gerekli iş güvenlik malzemelerinin kullanımı sağlanarak çalışanların işlerini güvenle icra edebilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Elbiseleri

İş sağlığı ve güvenliği; çalışanın, işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamak için uzmanlar tarafından uygulanan sistemli ve bilimsel çalışmaların bütünüdür. Her işletmede iş güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler, çalışma ortamının meydana getirdiği risk faktörlerine göre değişir. Teçhizat ve donanımların düzenli olarak kontrol edilmesi, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların engellenmesi ve risk değerlendirme çalışmaların yapılması gibi, iş güvenliğini sağlamak için alınabilecek çeşitli pek çok önlem vardır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için alınabilecek önlemlerden bir diğeri de; çalışma ortamında işçilerin güvenli ve konforlu bir şekilde çalışmalarına destek olan, farklı ortamlar ve şartlar için tasarlanan iş güvenlik elbiseleridir.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İşletmelerde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak personelin işlerini daha efektif ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlamak; hem işletmeye olumlu katkılarda bulunur, hem de çalışanın motivasyonunu artırır. Her ne kadar bir maden işçisi ile şantiye işçisinin karşılaşabileceği tehlikeler farklı olsa da, bu tehlikelerden doğabilecek zararlardan en az hasarla kurtulmak için çalışmalar yapan iş güvenliği uzmanları vardır. İş kazalarında hayatını kaybeden veya sakat kalan insan sayısının artması ile dikkate alınması gereken konuların başında gelen iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan iş güvenliği uzmanları, ya belli kurumlarda bir süre görev almış olmalı ya da gerçekleştirilen sınavlarda başarı yakalamış olmalıdırlar.

Haberin Devamini Goruntule
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların işlerini güvenle yapabilecekleri çalışma ortamı hazırlamak ve iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını gözeterek kanunların yükümlülüğünü yerine getirmek, her işverenin dikkate almak zorunda olduğu konulardır. Bu noktada; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken pek çok önlem devreye giriyor. İşletme, üretim ve çalışan güvenliğini sağlamak adına iş güvenliği uzmanları tarafından alınan önlemler, iş güvenliği için büyük önem arz ediyor. Tabii iş güvenliği uzmanı olabilmek için de alınması gereken eğitimler vardır.

Haberin Devamini Goruntule
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu; çalışan, işletme ve üretim güvenliğini sağlamak için yapılması gereken çalışmaların neler olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İlk olarak 1921 yılında iş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkarılan kanundan itibaren değiştirilerek ve geliştirilerek günümüzdeki haline getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları kapsamaktadır. İş güvenliği konusunda en iyi koşulların hedeflenerek mevcut durumun iyileştirilmesi için iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı gibi farklı meslek gruplarına mensup olanların çalıştırılmasını mecbur kılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; işverenlerin ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve haklarını düzenlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Levhaları

Çalışanın, işletmenin ve üretimin güvenliğinin sağlanması için çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kanunu, iş yerlerine çeşitli şartlar getirerek en ideal çalışma ortamlarının oluşturulmalarına büyük katkılar sağlamıştır. İş güvenliği kıyafetlerinden iş güvenliği uzmanlarına kadar belli konuların belirtildiği kanunlar, amaç olarak işçi sağlığını ve iş güvenliğini maksimum düzeyde sağlamaya yöneliktir. Kanunların yanı sıra, güvenli iş yerleri oluşturmak için işletme sahiplerinin ve iş güvenliği uzmanlarının da dikkate almaları gereken çeşitli konular vardır. Bu konuların başında gelen iş güvenliği levhaları; işletmelerde meydana gelebilecek tehlikeli durumlara karşı çalışanları ve ziyaretçileri uyarmakta ve kazaların önüne geçerek güvenli bir ortam oluşturulmasına fırsat tanımaktadır.

Haberin Devamini Goruntule
İş Yerlerinde Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir?

İşletmelerin üretim yapılabilmesi ve çalışma alanında görev alan personelin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çalışanların iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korunmaları için neler yapılması gerektiğini detaylarına kadar belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; tehlike sınıflarını A, B ve C olmak üzere üç sınıfta toplamıştır. İşletmelerin hangi sınıfta yer aldıklarının belirlenmesi için de çeşitli kriterler ve çalışmalar vardır. Biz de bu yazımızda işletmelerin A, B ve C sınıflarından hangisine dâhil olduğunun nasıl belirlendiğine değindik.

Haberin Devamini Goruntule
İş Güvenliği Ayakkabılarının Önemi

İşletmelerde çalışanların işlerini daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapmaları için gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında önemli roller üstlenen iş güvenliği ayakkabıları, farklı özellikleri sayesinde hemen her iş yerine uygun modelleri bulunan ürünlerdir. İnşaat sahalarından madenlere, sanayi bölgelerinden laboratuvarlara kadar farklı işlerin yapıldığı çeşitli pek çok işletmede personelin karşı karşıya kalabileceği; ayağa sıcak metal veya kimyasal madde dökülmesi, ağır cisim düşmesi ya da ayağın sert bir yere çarpması gibi durumları en az zararla atlatmasını sağlar.

Haberin Devamini Goruntule