İş Güvenliği Levhaları

Çalışanın, işletmenin ve üretimin güvenliğinin sağlanması için çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kanunu, iş yerlerine çeşitli şartlar getirerek en ideal çalışma ortamlarının oluşturulmalarına büyük katkılar sağlamıştır. İş güvenliği kıyafetlerinden iş güvenliği uzmanlarına kadar belli konuların belirtildiği kanunlar, amaç olarak işçi sağlığını ve iş güvenliğini maksimum düzeyde sağlamaya yöneliktir. Kanunların yanı sıra, güvenli iş yerleri oluşturmak için işletme sahiplerinin ve iş güvenliği uzmanlarının da dikkate almaları gereken çeşitli konular vardır. Bu konuların başında gelen iş güvenliği levhaları; işletmelerde meydana gelebilecek tehlikeli durumlara karşı çalışanları ve ziyaretçileri uyarmakta ve kazaların önüne geçerek güvenli bir ortam oluşturulmasına fırsat tanımaktadır.

İş Güvenliği Levhalarının İşletmelerdeki Önemi

Hemen her iş ortamında çalışanların ve ziyaretçilerin yaralanmalarını önlemek ve işletme içerisinde hareket ederken olası tehlikelere karşı bilinçli olmalarını sağlamak için kullanılan iş güvenliği levhaları; endüstriyel kazaları ve görünmez tehlikeleri belirtmek için son derece önemli ekipmanlardır. Özellikle de inşaat sahası, maden ocağı, sanayi bölgesi ve fabrikalarda değerlendirmeye uygun güvenlik levhaları; kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve turuncu renkleri ile farklı anlamlara gelirler. Bu anlamların çalışanlar tarafından bilinmeleri pek çok problemin önüne geçmeye yardımcı olur. Renklerin anlamlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Kırmızı: Dur, yasak ve tehlikeli anlamına gelmekte ve aynı zamanda yangınla mücadeleyi simgelemektedir.
  • Mavi: Giyilmesi gereken donanım malzemeleri gibi zorunlulukları belirtmektedir.
  • Sarı: Patlama, basamaktan düşme ve zehirlenme gibi uyarıları simgelemektedir.
  • Yeşil: Güvenli bölgeleri betimlemektedir.
  • Turuncu: Dikkat çekmek için sarı renk yerine kullanılmaktadır.

İşletmelerde iş güvenliği uzmanları ve işverenler tarafından alınan önlemleri ve uygulanan yöntemleri iş güvenliği levhaları ile desteklemek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için son derece önemlidir.

<< Geri