İş Güvenliği

İş güvenliği, işçiler için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak amacıyla kanunlar tarafından zorunlu kılınan çeşitli uygulamaları kapsar. İşletmelerde çalışma araçlarının kullanımına bakılarak ve çalışma ortamlarındaki belli başlı koşullar sebebiyle ortaya çıkabilecek risk ve tehlikeler analiz edilerek gereken iş güvenliği uygulamaları yürürlüğe koyulur.

Kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler aracılığıyla yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın, pek çok işletme için gereklidir. Her çalışma ortamında gerekli tedbirlerin işverenler tarafından alınmaları, işçilerin de belirlenen şartlara uymaları gerekir. Ayrıca iş yerinde çalışılan ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmeleri de çalışan, işveren ve işletme güvenliği için son derece önemlidir.

İş yerinde çalışma saatleri içinde; yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilecek iş kazaları veya mesleğin icra edildiği ortam ve şartlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları, işçilerin yaşayabileceği ciddi tehlikelerden bazılarıdır. Hastalık ve kaza gibi ciddi risklerin yanı sıra, işçi sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek diğer unsurlar da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkate alınır. Aydınlatma ve havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde ya da gürültülü veya kirli bir havaya sahip ortamlarda çalışmak, vardiyalı veya geceleri mesai yapmak, çalışma temposunun yoğun olması, iş yeri atmosferinin kötü ve stresli olması, ara verme imkanının olmaması veya çok kısa mola verilmesi; işçilerin sağlığını olumsuz yönden etkileyen faktörler olarak görülür.

İş Güvenliği Uygulamalarının Amacı

İş güvenliği uygulamaları; işçiler ve işletmeler için farklı amaçlarla yürütülür. Günlerinin önemli bir kısmını mesai başında geçiren işçilere sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, iş güvenliği uygulamalarının temel amaçlarındandır.

İşçilerin motivasyonlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak da iş yerlerindeki verimliliğin arttırılması amacıyla çalışma ortamlarındaki koşulların iyileştirilmesi gerekir. Doğrudan işçilerin sağlığını tehdit etmeyen fakat onları olumsuz etkileyebilecek olan faktörler de, iş güvenliğini sağlamak amacı ile dikkate alınmalıdır. İşçilerin verimliliğinin düşmesine sebep olacak olumsuz etkenler belirlenip ortadan kaldırılarak, iş yerlerindeki üretimin devamlılığı sağlanabilir.

Bunların yanı sıra iş kazaları istatistikleri göz önüne alındığında, iş kazalarının mümkün olduğunca azaltılması, gelişmiş bir toplum düzeyine erişebilmek için şarttır. Yaşam standartlarının yüksek olduğu, temel hak ve özgürlüklerden toplumun her kesiminin yararlanabildiği bir ülke haline gelebilmek için, iş kazalarının sayısının düşürülmesi ve istatistiklerin iyileştirilmesi büyük önem taşır.

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvenliğindeki Önemi

Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurularak çalışanlar için güvenli bir ortam oluşturmak ve üretimin daha sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak adına uygulanan iş güvenliğini, işletmelerde iş güvenliği uzmanları gerçekleştirir. Olası iş kazalarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alan, iş yerlerindeki makinelerin kontrol zamanlarını takip eden ve üretimin daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesi için çalışmalar yapan iş güvenliği uzmanı, bir işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için son derece önemlidir.

<< Geri