İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların işlerini güvenle yapabilecekleri çalışma ortamı hazırlamak ve iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını gözeterek kanunların yükümlülüğünü yerine getirmek, her işverenin dikkate almak zorunda olduğu konulardır. Bu noktada; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken pek çok önlem devreye giriyor. İşletme, üretim ve çalışan güvenliğini sağlamak adına iş güvenliği uzmanları tarafından alınan önlemler, iş güvenliği için büyük önem arz ediyor. Tabii iş güvenliği uzmanı olabilmek için de alınması gereken eğitimler vardır.

Biz de bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği eğitimine dair detayları derledik:

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmak için belli şartlara sahip olmak gerekiyor. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Teknik elemanlar ve öğretmenler
  • Biyolog unvanına sahip olanlar
  • Mimarlık fakültesinden mezun olanlar
  • Mühendislik fakültesinden mezun olanlar
  • Fizik ve kimya lisans bölümlerinden mezun olanlar
  • İş sağlığı ve güvenliği üzerine doktora programına katılanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Kurdan Oluşur?

İş güvenliği eğitimi A, B ve C sınıfı olmak üzere 3 farklı kurdan oluşur. İlk kez eğitim alacak olan bireylerin C sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlayacağı ve belirli bir süre hizmet verdikten sonra önce B, sonrasında da A sınıfı eğitimi alabileceği şekilde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işletmelerdeki risklere karşı önlem alan uzmanları eğitir. A sınıfı çok tehlikeli, B sınıfı tehlikeli ve az tehlikeli, C sınıfı ise az tehlikeli iş yerlerinde çalışmayı sağlayan iş güvenliği eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarı yakalayanlar da uzmanlık yapmaya hak kazanırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hangi Kurumlar Tarafından Ne Şekilde Verilir?

İş güvenliği eğitimini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurumlarda, üniversitelerde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketlerde verilir. 180 saati teorik, 40 saati pratik olmak üzere toplamda en az 220 saatlik bir programdan oluşan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş güvenliği uzmanı adaylarının işletmelerde güvenliği sağlamak için ihtiyaç duyacakları bilgileri edinmelerini sağlar.

<< Geri