İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG)

"Her işin başı sağlık..." sözünden yola çıkacak olursak, iş yerinde çalışanların hem sağlıklarını korumak, hem de işlerini problemsiz bir şekilde yürütmelerini sağlamak için iş güvenliğinin her konudan önce gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Farklı iş alanları farklı çalışma ortamlarını, onlar da doğal olarak farklı riskleri beraberlerinde getireceğinden, iş yerinde çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, çalışanların bulundukları sektörden bağımsız olarak her işverenin hassasiyet göstermesi gereken konuların arasında yer alıyor. Bu noktada da devreye iş sağlığı ve iş güvenliği kavramı giriyor. İş yerinde çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek durumların önüne geçmek için yapılan sistemli ve bilimsel çalışma olan İSG; çalışan sağlığının yanı sıra, üretim ve işletme güvenliğini de kapsar.

Bu yazıda, çalışan insanların zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri iş yerlerinde; sağlıklı ve güvenli, yani ideal, çalışma şartlarının oluşturulmalarını sağlamak için önemli konuların başında gelen İSG teriminin detaylarına değineceğiz.

İş Güvenliği Nedir?

Hemen her çalışma ortamının bir risk barındırdığı söylenebilir. Her ne kadar masa başı bir işte çalışan biri ile bir inşaat işlerinde çalışan birinin çalışma şartlarının getirdiği riskler eşit olmasa da, çalışanların sağlığı söz konusu olduğunda her risk göz önünde bulundurulmalı, hiçbir konu şansa bırakılmamalıdır. İş güvenliği ve sağlığı kavramının, bir çalışma ortamında iş yapan insanların, o ortamın getirdiği risklerden korunmaları amacıyla alınması gereken önlemleri kapsadığını söyleyebiliriz. Maksimum güvenliği ve rahat çalışma şartlarını sağlayacak olan özel elbiselerden iş güvenliği ayakkabılarına, kullanılan ekipmanların denetlenmesinden çevresel faktörlerin kontrolüne kadar oldukça geniş bir kapsama alanı olan İSG, iş güvenliği uzmanlarının denetimleri ile sağlanır ve bu uzmanlar sayesinde çalışanların etkili bir şekilde çalışmaları için gerek duydukları güvenli ortamın oluşturulması mümkün kılınır.

İş Güvenliğinin Önemi ve Yapılması Gerekenler

İş güvenliği; önce çalışanın beden ve ruh sağlığı, sonra da işletmenin başarısı ve devamlılığı açısından büyük önem taşır. Türkiye’de özellikle iş kazaları hakkında son yıllarda paylaşılan istatistikler düşünüldüğünde, iş sağlığı ve güvenliği açısından ne yazık ki daha çok yol alınması gerektiği açıkça görülebilir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin açıkladığı verilere göre, 2017 yılında en az 2006 işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. Günümüz teknolojik ve güvenlik imkanları göz önünde bulundurulduğunda, bu sayının çok yüksek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çalışanların zarar görmelerini engellemek için; hem iş güvenliği uzmanları ve işverenler, hem de çalışanlar, çalışma ortamlarındaki güvenlik şartlarının maksimum düzeyde olduğundan emin olmalıdırlar. Bunun için de iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlar ve işverenler bilinçlendirilmeli; meslek hastalıklarını ve iş kazalarını minimuma indirecek, çalışma ortamlarını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeye yardımcı olacak düzenlemeler doğru şekilde yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.

<< Geri