U-Power iş güvenliği konusunda çalışanların yaşam kalitelerini artırmayı ilke edinmiştir. Bu sebeple farklı çalışma ortamlarında çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik konseptler oluşturmuştur.

İş Güvenlik Ayakkabısı

İş yerleri; işçiler, işverenler ve iş araç - gereçleri ile bir bütündür. Bu bütünde meydana gelebilecek en küçük bir problem de, domino etkisi ile art arda başka problemlerin ortaya çıkmalarına yol açarak iş yerinin tamamına yayılır. Hem işçinin sağlığı ve konforu hem de işin düzgün şekilde yürütülmesi açısından bakıldığında da iş kazaları; çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek en büyük problemlerin başında gelir. Kanunlar, yönetmelikler ve tüzükler ile mecbur kılınan iş sağlığı ve güvenliği(İSG) uygulamaları da bu problemlerin önlenmelerine yönelik tedbirler almak için son derece önemlidir.

Sanayi bölgesi, inşaat ve şantiye gibi tehlikeli çalışma alanları başta olmak üzere her türden çalışma ortamında görev alan personelin, meydana gelebilecek olan kazalardan korunmalarını amaçlayan İSG uygulamaları, iş güvenliği kıyafetlerine büyük önem vermektedir. İş güvenliği kıyafetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan iş güvenlik ayakkabıları da, işçi ve iş yeri güvenliğinin göz ardı edilmemesi gereken parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Wing Tex, Air Toe, Gore-Tex gibi farklı teknolojiler kullanılarak personelin gün boyu konforlu ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanan iş güvenliği ayakkabıları, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini oluşturmak için gerekli ekipmanların başında gelmektedir.

İş Güvenliği Ayakkabılarının Önemi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin verdiği bilgilere göre, vücudun iş kazalarından etkilenen bölümlerine göre dağılımında ilk sıralarda yer alan ayak ve bacak yaralanmaları, birçok iş kolunda yaygın olarak görülmektedir. Özellikle ağır sanayi başta olmak üzere, madenlerde, inşaat ve montaj işlerinin yapıldığı çalışma ortamlarında; ağır malzemelerin ayağa düşmesi, erimiş metallerin veya kıvılcımların alt uzuvlara sıçrayarak yanıklar oluşturması, asitli veya alkali maddelerin egzamalara neden olması ya da keskin çıkıntılar üzerine basılması şeklinde gerçekleşen iş kazalarının son yıllarda artmasıyla birlikte; iş yerlerinde giyilecek ayakkabıların iş ve işçi güvenliği açısından standartlara uygun olmaları zorunlu hale gelmiştir. Çalışma sırasında giyilecek ayakkabılar konusunda açıklama yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 527. Maddesi de; iş yerlerinde giyilecek postal, çizme ve benzeri diğer ayak kılıflarının işe uygun niteliklerde olmalarının gerektiğini belirtmiştir. Bu noktada; iş güvenliği ayakkabıları hem çalışanları korumak hem de işlerin pürüzsüz bir şekilde yürütülmelerini sağlamak adına dikkate alınması gereken ekipmanlardır. İstenilen niteliklere uygun farklı modelleri ile çeşitli pek çok çalışma alanında efektif şekilde değerlendirilme imkanı bulunan iş güvenliği ayakkabıları, olası kazalara karşı çalışanların görebileceği zararı en aza indirmeye yardımcı olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna ciddi katkılar sağlamaktadır.

İş Güvenliği Ayakkabısı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş ve işçi güvenliği standartlarına uygun iş güvenlik ayakkabıları seçilirken öncelikli olarak çalışma ortamının özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Çalışma ortamının sıcaklığı, bu sıcaklıkta çalışma süresi, çalışırken kullanılacak maddeler, hangi işlerin yapılacağı, çalışılacak zeminin kayganlık durumu gibi konularda bilgi sahibi olunması; iş güvenliği ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Bunun yanı sıra, ayakkabının kişisel koruyucu direktifine dayanan EN ISO 20344 standardındaki zorunlu testleri geçtiğini ve yüksek kalitede malzemelerden yapıldığını gösteren CE işaretini taşıması gerekmektedir.